STRATEJİ360 KVKK Aydınlatma Metni

www.strateji360.com olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerinin korunması önceliğimizdir.

Bu kapsamda www.strateji360.com olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile sizleri aydınlatmak isteriz.

www.strateji360.com ile paylaştığınız kişisel verileriniz, KVKK’ye uygun olarak, işbu metinde yer alan işlenme ve aktarılma amacına, toplanma yöntemine, hukuki sebebine, toplanma faaliyetine uygun şekilde, hizmet amaçlarımız, yasal yükümlülüklerimiz ile bağlantılı şekilde işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanabilecek, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir. Yine işbu aydınlatma metni ile KVKK kapsamındaki haklarınız hususunda bilgilendirilmeniz amaçlanmaktadır.

 1. KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMAÇLARIMIZ

www.strateji360.com tarafından toplanan kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda, kanunun 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve özellikle 5’inci maddenin 1’inci fıkrası uyarınca “açık rıza” ile, 2’nci fıkrasının

 • a bendi uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi.”,
 • b bendi uyarınca “Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.”,
 • c bendi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.”,
 • ç bendi uyarınca “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.”,
 • d bendi uyarınca “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.”,
 • e bendi uyarınca “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.”,
 • f bendi uyarınca “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”

ve 6’ncı maddesinin 2’nci fıkrasında belirtilen “açık rıza” ve 3’üncü fıkrasında belirtilen “özel nitelikli kişisel verilerin, sağlık ve cinsel hayat dışında kalanlarının kanunlarda ön görülen hallerde açık rıza alınmadan işlenebilmesi” hukuki sebeplerine dayanılarak işlenebilecektir.

 • Sunduğumuz ürün ve hizmetlerin ilgililerin beğenisi, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve yürütülmesi için,
 • üye / kullanıcı memnuniyeti aktivitelerinin planlanması ve / veya yürütülmesi için,
 • ürün ve hizmetlerin satış ve pazarlaması için pazar araştırması faaliyetlerinin planlanması ve / veya yürütülmesi için,
 • ürün ve / veya hizmetlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve / veya yürütülmesi için,
 • www.strateji360.com’un sunduğu ürün veya hizmetlerden en yüksek faydanın elde edilmesi için ilgili süreçlerin planlanması ve / veya yürütülmesi için,
 • www.strateji360.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi kapsamında,
 • ürün ve / veya hizmetlerin satış süreçlerinin planlanması ve / veya yürütülmesi,
 • satış sonrası destek hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve / veya yürütülmesi,
 • üye / kullanıcı ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve / veya yürütülmesi,
 • üye / kullanıcı talep ve / veya şikayetlerinin takibi ve sonuçlandırılması,
 • sözleşme süreçlerinin ve / veya hukuki taleplerin takibi,
 • www.strateji360.com ve onunla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 • www.strateji360.com denetim faaliyetlerinin planlanması ve / veya yürütülmesi,
 • www.strateji360.com faaliyetlerinin işin gereklerine ve / veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin sağlanması için gerekli operasyonel faaliyetlerin planlanması ve yerine getirilmesi,
 • www.strateji360.com operasyonlarının güvenliğinin sağlanması, verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması, yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 • www.strateji360.com tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve yürütülmesi,
 • bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması, yönetilmesi ve kontrolü,
 • finans ve / veya muhasebe işlerinin takibi,
 • sigorta işlerinin takibi,
 • hukuk işlerinin takibi,
 • vergi işlerinin takibi,
 • iş faaliyetlerinin etkinlik / verimlilik ve / veya yerindelik analizlerinin gerçekleştirilmesi faaliyetlerinin planlanması ve / veya yerine getirilmesi,
 • iş faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi,
 • kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi,
 • lojistik ve depolama faaliyetlerinin planlanması ve yerine getirilmesi,
 • üretim, tedarik ve / veya operasyon süreçlerinin planlanması ve yerine getirilmesi,
 • www.strateji360.com’un ticari ve / veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası kapsamında,
 • lojistik depolama, sipariş, ürün tedariki, reklam verme faaliyetleri ile iş ortakları, çalışanlar ve / veya tedarikçilerin performans değerlendirme faaliyetleri

kapsamında işlenmektedir.

Bununla birlikte, kişisel bilgileriniz,

 • siparişlerinizi almak,
 • ürün ve hizmetlerimizi sunmak,
 • ödemelerinizi gerçekleştirmek,
 • siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek,
 • bilgilerinizi güncellemek,
 • üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek,
 • ilgilinizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek,
 • üçüncü şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak,
 • www.strateji360.com’dan aldığınız ürün veya hizmet sırasında satın aldığınız ürün veya hizmet ödemesinin tahsili,
 • ürünün gönderilmesi,
 • işlem güvenliği,
 • aramızda kurulan hukuki ilişkiden kaynaklanan yükümlülüklerin ifası,
 • pazarlama, reklam, dönemsel kampanya çalışmaları,
 • müşteri profillerine yönelik özel promosyon faaliyetlerinin kurgulanması ve istenmeyen e-postaların iletilmemesine yönelik müşteri “sınıflandırma” çalışmalarında,
 • müşteri profil ve davranış sınıflandırmalarında,
 • müşteri memnuniyet şikayetlerinin değerlendirilmesi ve analiz faaliyetleri,
 • hedefleme, strateji ve verimlilik çalışmalarının yapılması,
 • sosyal medya, arama motorları vb. farklı kanallarda pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • müşterilere genel ve özel nitelikte teklifler, ürünler ve hizmetler sunulması ve bu kapsamda çağrı merkezinin hizmetlerinden faydalanılması,
 • müşteri ile yapılan telefon görüşmelerinin kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi ile yasal ve sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin ifası amacı

ve işbu metinde açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

 1. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ KİŞİLER İLE AKTARIM AMACI

www.strateji360.com müşterilerine daha özel ve etkin bir alışveriş deneyimi yaşatmak, daha kolay ulaşmak, reklam, tanıtım ve promosyon faaliyetlerinin yürütülmesi amaçları ile iş ortakları olan e-posta iletim firmaları, sosyal medya şirketleri (örneğin facebook.com, twitter.com, youtube.com, instagram.com ve benzerleri), internet arama motoru şirketleri (örneğin google.com, yandex.com ve benzerleri), SMS gönderim şirketleri ile yurt içinde ve yurt dışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği, bilişim güvenliği gibi alanlarda destek aldığımız üçüncü kişilerle, adına veri işleyen, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme desteği veren, satış ve pazarlama alanında kişisel verilerin işlenmesi gereken konularda destek veren firmalarla, denetim şirketleri ile paylaşılabilmektedir.

Ödeme sayfasında istenen kredi kartı bilgileriniz, güvenliğini en üst seviyede tutmak amacıyla hiçbir şekilde www.strateji360.com veya ona hizmet veren şirketlerin sunucularında tutulmamaktadır. Bu şekilde ödemeye yönelik tüm işlemlerin ara yüzü üzerinden banka, bu bankalarla anlaşmalı aracı kurum ve bilgisayarınız arasında gerçekleşmesi sağlanmaktadır.

Mesafeli satış işlemlerinde ödemelerinizin gerçekleştirilebilmesi için ulusal ve uluslararası banka, finans ve ödeme kuruluşları ile kişisel bilgileriniz paylaşılmaktadır. www.strateji360.com tarafından toplanan kişisel verilerin yukarıda detayları verilen

 • www.strateji360.com’un ticari ve / veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası,
 • şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • www.strateji360.com ve www.strateji360.com ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin ve haklarının temin edilmesi,
 • www.strateji360.com tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili departmanlarımızca yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi

amaçlarıyla iştiraklerimize, hissedarlarımıza, iş ortaklarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler ile diğer kişilerle KVKK’nin 8’inci ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

www.strateji360.com, üyelik formlarından topladığı bilgileri, yasal zorunluluklar ve yükümlülükler haricinde, söz konusu üyenin haberi ya da aksi bir talimatı olmaksızın, üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşmamakta, faaliyet dışı hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.

Bilgileriniz, ancak resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmak zorunda olduğu durumlarda resmi makamlara sizin bilginiz haricinde açıklanabilecektir.

www.strateji360.com, KVKK kapsamında, kişisel verilerinizin korunması için olanaklar elverdiği ölçüde teknik ve idari tedbirleri almaktadır. www.strateji360.com’da ‘’Secure Sockets Layer” (SSL) teknolojisi kullanılmaktadır. 256 bit SSL sertifikamız sayesinde kişisel bilgileriniz şifrelenip gönderilmektedir.

 1. VERİ GÜNLÜĞÜ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Üye olmadan da www.strateji360.com internet sayfasına giriş yaptığınızda, ağ tarayıcınız bir kısım teknik verileri internet sunucumuza otomatik olarak aktarmaya ayarlanır, sonrasında veri günlüğü kayıtlarına bir kısım bilgiler onayınız olmasa dahi kaydedilir (örneğin www.strateji360.com internet sitesine giriş tarihi, giriş zamanı, IP adresi, site içinde görüntülenen sayfaların adresleri vb.). Bu bilgiler tarafınızca www.strateji360.com internet sayfasına bağlanıldığında istenilen içeriğin doğru biçimde tarafınıza internet üzerinden teslim edilebilmesi için teknik amaçların gerektirdiği bilgilerdir ve bunun toplanması internet sitelerinin kullanımının kaçınılmaz teknik bir yönüdür. www.strateji360.com işbu verilere ek olarak sistemle ilgili sorunların tespiti ve söz konusu sorunların en hızlı şekilde giderilebilmesi için kullanıcıların IP adresini ve veri günlüğü kayıtlarını tespit etmekte ve bunu kullanmaktadır. IP adresleri, gerektiğinde kullanıcıları genel olarak tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacı ile kullanılabilir.

 1. ÇEREZLER HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Diğer birçok internet sitesi gibi www.strateji360.com’da çerezlerden faydalanmaktadır. Çerez politikamıza ilişkin bilgilere Çerez Kullanım Politikası sayfasından ulaşabilirsiniz.

SOSYAL MEDYA BAĞLAMINDA SOSYAL EKLENTİLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

facebook.com, twitter.com, youtube.com, instagram.com vb. sosyal medya mecraları, sosyal eklentileri kullanılmaktadır.

www.strateji360.com internet sayfasında bu gibi eklentileri içeren bir sayfayı ziyaret ettiğinizde, ilk başta bunlar etkisizdir. İlgili sayfada belirtilen tuşu tıklamadığınız sürece eklentiler etkili hale gelemezler. İşbu eklentileri etkili hale getirerek, bu sosyal ağlar ile bağlantı kurarsınız ve bunlara veri aktarımı için onay bildirirsiniz. Bu sosyal ağlardaki oturumlarınız açıksa, sosyal ağlar bu ziyareti ilgili sosyal ağdaki hesabınızla ilişkilendirebilir. İlgili tuşa bastığınız takdirde, buna karşılık gelen bilgi tarayıcınız tarafından doğrudan ilgili sosyal ağa aktarılır ve orada saklanır. Veri toplanmasının, verilerin ilgili sosyal ağlar tarafından ayrıca işlenmesinin ve kullanılmasının, sizin haklarınızın ve gizliliğinizi korumak için yapabileceğiniz ayarların kapsam ve amacı hakkında, ilgili sosyal ağların veri koruma bildirimlerine bakınız. Eğer bu sosyal ağların www.strateji360.com aracılığıyla hakkınızda veri toplamasını istemiyorsanız, sitemizi ziyaret etmeden önce ilgili sosyal ağlardaki oturumlarınızı kapatmanız gerektiğini önemle hatırlatırız.

E-POSTA BÜLTENLERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Üyelik başvurusu sırasında veya üyeliğiniz süresince pazarlama faaliyetlerini kabul ve / veya redde dair tercihte bulunabilir, bu tercihinizi güncelleyebilirsiniz. Herhangi bir zamanda günlük e-posta gönderim listemizden çıkmak isterseniz, bize [email protected] e-posta adresinden ulaşarak konuyla ilgili bilgi verebilirsiniz.

 1. KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA SÜRESİ

www.strateji360.com elde ettiği kişisel verileri, yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi, üyelerine / kullanıcılarına sunduğu hizmetin optimizasyonu ile işbu Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında Aydınlatma Metninde, Kullanım Sözleşmesi’nde belirtilen şartlar ve taraflar arasındaki sözleşmeden doğan yükümlülüklerden ve hukuki ilişki çerçevesinde ve Kullanım Sözleşmesi’nin mahiyetinden kaynaklanan yükümlülükleri yerine getirebilmesi adına, işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edecektir. www.strateji360.com Kullanım Sözleşmesi’nden ve / veya mevcut ise taraflar arasındaki mesafeli satış sözleşmesinden ve / veya taraflar arasında başkaca bir nedenden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi ve yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklar. 6698 sayılı kanunun 7’nci maddesinin 1’inci fıkrasına göre işbu metin kapsamındaki kişisel veriler, işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve / veya mevzuat uyarınca verilerin işlenmesi için zorunlu olan zamanaşımı süreleri dolduğunda ilgili mevzuat kapsamında silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilecektir.

 1. KİŞİSEL VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI

KVKK ve ilgili mevzuat uyarınca ilgililer, [email protected]’a başvurarak kendileriyle ilgili:

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

İlgili hakların kullanılması için usul ve yöntemler Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan tebliğde belirlenen şart ve yöntemlere göre yapılmalıdır.

www.strateji360.com, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu / olumsuz yanıtını, en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Talebe konu işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 13’üncü maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret ve masraf talep edilmesi mümkündür.

Veri Sorumlusu: Hakan ASLAN
Çalışma saatleri: Hafta içi 09:00 – 18:00
Adres: Mithat Paşa Mah. Ortakapı Cad. No: 28 MERKEZ/EDİRNE
Telefon: 0 (533) 277 94 18
E-posta Adresi: [email protected]

 1. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AÇIK RIZA METNİ

www.strateji360.com’da hesap oluştururken, kayıt olurken veya hizmetlerimizden faydalanırken açık rızanızı verdiğiniz hallerde yukarıda yer alan KVKK Aydınlatma Metni’ni okuduğunuzu, anladığınızı ve kişisel verilerinizin KVKK kapsamında www.strateji360.com tarafından yukarıda belirtilen yöntemler ile toplanmasına, yukarıda belirtilen amaçlar dahilinde işlenmesine ve yine yukarıda belirtilen yurt içindeki ve yurt dışındaki üçüncü (gerçek / tüzel) kişilere aktarılmasına açık rıza verdiğinizi kabul ve beyan etmiş olmaktasınız.

Son Güncelleme: 12.12.2023

error: