STRATEJİ360 Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE TARAFLAR

1.1. İşbu sözleşme, aşağıda detay bilgileri bulunan TÜKETİCİ’nin, SATICI tarafından işletilmekte olan www.strateji360.com (bundan sonra WEB SİTESİ olarak anılacaktır) web sitesi üzerinden yapmış olduğu ürün ve hizmetlerin satışı ve ürünlerin kullanımı ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder.

1.2. TÜKETİCİ, satışa konu mal veya hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, kullanım koşulları ve satışa konu mal veya hizmetler ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal veya hizmetleri sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. WEB SİTESİ’ndeki ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme formu ve e-posta ile gönderilen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

1.3. SATICI BİLGİLERİ
Unvan: ANALYZEWARE YAZILIM DANIŞMANLIK A.Ş.
Adres: Mithat Paşa Mah. Ortakapı Cad. No: 28 MERKEZ/EDİRNE
Telefon: 0 (533) 277 94 18
E-posta Adresi: [email protected]

1.4. TÜKETİCİ BİLGİLERİ
Ad Soyadı / Unvan:
Adres:
Telefon:
E-posta Adresi:

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN TARİHİ

2.1. İşbu sözleşme TÜKETİCİ’nin WEB SİTESİ üzerinde siparişinin tamamlandığı ………. tarihinde taraflarca anlaşma gerçekleştirilmiş ve sözleşmenin bir kopyası TÜKETİCİ’nin e-posta adresine gönderilmiştir.

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN VE HİZMETLER

3.1. TÜKETİCİ tarafından siparişi gerçekleştirilen ürün ve hizmetlerin detayları, vergiler dahil peşin satış tutarları ve adet bilgileri aşağıda belirtilmektedir. Aşağıdaki tabloda belirtilen ürünlerin tümü bundan sonra ÜRÜN olarak tanımlanmaktadır.

Cinsi/TürüMiktarıBirim FiyatıToplam Satış Bedeli

MADDE 4. HİZMET KULLANIM HAKKI

4.1. TÜKETİCİ’nin WEB SİTESİ üzerinde belirttiği kullanıcı adına, satın alınan hizmetin içerdiği süreyi kapsayacak şekilde hizmet kullanım hakkı sağlanır.
Sipariş konusu hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde yazılı olarak veya e-posta ile TÜKETİCİ’ye bildirir ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihinden itibaren en geç on dört gün içinde iade eder.

4.2. Hizmet kullanım hakkı, TÜKETİCİ’den başka bir kişi veya kuruluşa devredilemez, üçüncü kişilerin kullanımından kaynaklı mağduriyetlerden SATICI sorumlu tutulamaz.

4.3. TÜKETİCİ, hizmet kullanım hakkını aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN’de bir sorun gördüğünde [email protected] e-posta adresinden SATICI’ya bildirmekle sorumludur. Hizmet kullanım süresi dolduktan sonra bildirilen sorunlarda SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.

MADDE 5. ÖDEME ŞEKLİ

5.1. TÜKETİCİ, vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve TÜKETİCİ arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka-lar ve finansman kuruluşları gibi kredi kartı, taksit kart vb. veren kuruluşlarca sağlanan vadeli / tak-sitli ödeme imkanları bir kredi ve / veya doğrudan anılan kuruluşça sağlanmış taksitli ödeme imkanıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve SATICI’nın bedelini tamamen tahsil ettiği ürün satışları işbu sözleşmenin tarafları yönünden taksitli satış sayılmaz, peşin satıştır.

MADDE 6. GENEL HÜKÜMLER

6.1. TÜKETİCİ, WEB SİTESİ’nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile kullanımına ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini kabul eder.

6.2. TÜKETİCİ, bu sözleşmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, SATICI tarafından TÜKETİCİ’ye verilmesi gereken kullanıcı bilgileri, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve kullanım bilgilerini ve cayma hakkına ilişkin bilgileri de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

6.3. SATICI, sözleşme konusu hizmetin kesintisiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun kullanımını sağlamakla sorumludur.

6.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan TÜKETİCİ’ye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

6.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan TÜKETİCİ’ye bildirir ve TÜKETİCİ’ye eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün sağlayabilir.

6.6. Sözleşme konusu hizmetin kullanımı için işbu sözleşmenin elektronik ortamda TÜKETİCİ’ye ulaştırılmış olması ve bedelinin SATICI’nın sağladığı ve TÜKETİCİ’nin tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI hizmet kullanım hakkının sağlanması yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

6.7. Hizmet kullanım süresi ve sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu banka / finansman kurumunun ÜRÜN bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, hizmet kullanım hakkı feshedilebilir. SATICI’nın ÜRÜN bedeli alacağını icra takibi dahil diğer tüm akdikanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

6.8. Sipariş konusu mal ya da hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı hallerde SATICI bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç gün içinde yazılı olarak veya e-posta ile TÜKETİCİ’ye bildirir ve varsa teslimat masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri bildirim tarihin-den itibaren en geç on dört gün içinde iade eder.

MADDE 7. CAYMA HAKKI

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15. maddesi ğ bendi uyarınca “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.” cayma hakkının istisnası olarak değerlendirildiğinden TÜKETİCİ cayma hakkının bulunmadığını kabul eder.

MADDE 8. DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME

8.1. Bu sözleşmeden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda TÜKETİCİ’nin ve SATICI’nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

8.2. TÜKETİCİ bu sözleşmede ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

Son Güncelleme: 12.12.2023

error: