2030 Sektör Trendleri serimizin bu aşamasında tüm sektörleri yakından ilgilendiren 2030 Enerji Sektör Trendleri ’ni ele alacağız. 2030’a doğru enerji sektöründe önemli değişiklikler bekleniyor. Sürdürülebilirlik ve temiz enerji kullanımına yönelik giderek artan bir odaklanma söz konusu. Bu dönemde, yenilenebilir enerji kaynaklarına olan talep artarken, fosil yakıtlara olan bağımlılık azalacak. Özellikle güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının gelişimi ve kullanımı öngörülen büyük ivme kazanacak. Ayrıca, enerji depolama teknolojilerindeki ilerlemeler, enerji verimliliği konusundaki çabalar ve akıllı şebeke uygulamaları gibi faktörler de sektörün gelecekteki yönünü belirleyecek önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bu değişim, enerji sektöründe daha temiz, daha verimli ve daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru bir dönüşümü beraberinde getirecek gibi görünüyor.

Doğa Sermayesi Sisteminin Entegre Olması

Enerji sektör trendleri kapsamında belki de en önemli husus küresel iklim değişikliği ile mücadele kavramı olacak. Doğa sermayesi sistemi, karbon emisyonundan, atık su politikasına kadar işletmelerin doğaya verdiği zararın muhasebeleştirilerek işletmelerden tahsil edilmesine olanak sağlayan bir sistem olarak iş dünyasına entegre edilecek. Bu durumda fosil yakıt ve benzeri ürünler ile enerji ihtiyacını karşılayan işletmeler artan üretim maliyetleri ile karşı karşıya kalacak.

Küresel Karbon Fiyatının Belirlenmesi

Temiz enerjiye geçiş ve bu doğrultuda yapılan Paris İklim Anlaşması gibi anlaşmaların yaptırımları doğrultusunda küresel ölçekte standartlaştırılmış bir karbon fiyatı belirlenecek. Atmosfere bir ton CO2 yayma hakkı için tüm dünyada geçerli olan bir fiyat belirlenecek. İşletmelerin ve ülkelerin maliyetlerini arttıran bu durum temiz enerjiye geçiş yapmak için basit ve güçlü bir teşvik sağlayacak.

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yapılan Yatırımların Artması

Gerek fosil yakıtların dünyaya verdiği zarar gerekse yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımların düşük maliyetli ve geri dönüşünün daha hızlı olması sebebiyle 2030 yılına gelindiğinde, fosil yakıtlara yapılan yatırımın beş katından fazla olan yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılmış olacak.

Bireysel Enerji Mülkiyeti Oranlarının Artması

2016 yılında %5 civarında olan bireysel ve toplumsal enerji üretimi, 2030 yılına gelindiğinde gelişmiş ülkelerdeki enerji karışımının yüzde elliden fazlasına ulaşacak. Bu alandaki rekabet sadece büyük enerji şirketleri arasında değil, bireysele varan geniş bir ölçeğe yayılacak. Bununla birlikte, enerjinin bireylerden toplanması aşamasında yeni iş alanları ve yatırım fırsatları ortaya çıkacak.

Avrupa’nın Yeni Nesil Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Üretim Merkezi Haline Gelmesi

2030’da Avrupa, ürettiği yeni nesil teknolojiler ile dünya çapında büyüyen pazarlarda kendini bir kez daha yenilenebilir enerji üretiminin merkezinde bulacak.

error: