2030 trendleri serimizde bu hafta “Bilgisayar, Yazılım, Teknoloji Trendleri”ni ele alacağız. 2020’lerin sonlarına doğru yaklaşırken, bilgisayar yazılımı ve teknoloji sektörü, heyecan verici ve dönüştürücü bir döneme girmeye hazırlanıyor. Gelecek on yılda, teknolojik inovasyonlar ve gelişmeler, dijital dünyamızı radikal bir şekilde değiştirecek. Bu dönemde öne çıkacak pek çok önemli trendden bazıları, kuantum bilgisayarların güçlenmesi, yapay zeka destekli yazılım geliştirme araçlarının artışı, kodsuz yazılım platformlarının yaygınlaşması, çeşitlenen programlama dilleri, bulut bilişimin yükselişi, yapay zeka teknolojisinin güçlenmesi, veri yoğun uygulamaların birbirine yakınlaşması ve blokzincir uygulamalarının yaygınlaşması gibi konuları içeriyor. Bilgisayar, Yazılım, Teknoloji Trendleri yazımızda, önümüzdeki on yılda teknoloji sektörünü şekillendirecek çeşitli trendlere odaklanarak, dijital geleceğimizin ana hatlarını çizeceğiz.

Kuantum bilgisayarların yaygınlaşması         

2030’larda kuantum hesaplama önemli ölçüde geliştirilecek ve mühendisler bunu kuantum fiziği simülasyonu, hava tahmini, ilaç geliştirme, finansal modelleme, yapay zeka, trafik optimizasyonu, yıldızlararası seyahat gibi gerçek dünya senaryolarında kullanacaklar. Kuantum bilgisayarlar ayrıca yapay zeka gibi diğer alanların ilerlemesinde katalizör olarak da çalışacak.

Yapay zeka destekli yazılım geliştirme araçlarının artması   

2030’larda Yazılım Geliştiricileri, kod tamamlama, test oluşturma, uçtan uca test, veritabanı modelleme, CI / CD vb. gibi çeşitli yapay zeka odaklı yazılım geliştirme araçlarından çok fazla destek alacaklar. Yapay zekanın yardımıyla, geliştirici deneyimi ve geliştirici üretkenliği 2030’larda bugüne göre çok daha yüksek olacaktır.

Kodsuz yazılım araçlarının yaygınlaşması      

Mevcut kodsuz yazılım platformlarının son derece esnek, endüstriyel uygulamalar geliştirmek için uzun bir yol kat etmesi gerekse de 2030’larda, endüstriyel uygulamalar oluşturabilecek çok sayıda olgun kodsuz yazılım platformu olacak. Girişimciler veya işletme yöneticileri, tüketici uygulamalarının %80-90’ını kodsuz yazılım platformu kullanarak geliştirebilecek. Yazılım Mühendislerinin bile yeni bir uygulama geliştirmeye başlamak için kullanacağı birkaç güçlü yapay zeka odaklı kodsuz yazılım platformu olacak.

Programlama dillerinin sayısının artması      

Önümüzdeki on yılda daha fazla programlama dili yer alacak. Yapay zeka odaklı yazılım geliştirme ve yenilikçi araçlarla “polyglot” programlama, 2030’larda istisna olmaktan çok norm olacak.

Bulut bilişimin öneminin artması      

Önümüzdeki on yıl içinde, bulut bilişim yazılım geliştirmede her yerde mevcut olacak. Ayrıca, bulut bilişimin güncel sorunları (ör. Güvenlik) bu on yılda çözülecek. Kuantum Bilgisayarların fiziksel gereksinimleri nedeniyle, kuantum hesaplama ve kuantum yapay zeka yalnızca 2030’larda bulutta kullanılabilecek. 2030’ların sonunda, kuantum şifreleme olgunlaşacak ve bulut bilişim için kırılmaz ve sağlam bir güvenlik mekanizması sağlayacak. 2030’larda bulut bilişim merkezi olacak ve bugün olduğu gibi sadece büyük teknoloji şirketleri hakim olacak.

Yapay zekanın güçlenmesi      

Önümüzdeki on yılda da yapay zekada, özellikle takviye öğrenmede önemli yenilikler ve atılımlar gerçekleşecek. 2030’larda, yapay zeka bugünden farklı olarak tamamen açıklanabilir ve yorumlanabilir olacak. 2030’larda Kuantum Hesaplamadaki atılım, yapay zekayı önemli ölçüde artıracak.

Veri yoğun uygulamaların birbirine yakınlaşması     

Önümüzdeki on yılda hem toplu hem de akış işleme için birleşik veri modellemesi sunacak birçok veri işleme aracı birbirine yakınsayacak. 2030’larda veri yoğun uygulamalar daha az parçalanmış ve daha birleşik olacak. Aynı veri işleme çerçevesinde birçok veri modellemesini (ör. akış, tam metin arama, önbelleğe alma, sütun işlemleri, satır işlemleri) soyutlayacak araçlar ortaya çıkacak.

Blokzincir uygulamalarının yaygınlaşması     

Önümüzdeki on yılda, blokzincir teknolojisinde birçok yenilik olacak ve sınırlamalarının çoğu çözülecek. 2030’larda blokzincir köklü bir teknoloji olacak. Sözleşme / İşlem temelli ve merkezi olan birçok alanda kullanılacak: Finansal işlem, emlak sözleşmeleri, petrol ve gaz alımı, tedarik zinciri, telif hakkı, müzik paylaşımı vb… 2030’larda kuantum hesaplama klasik şifrelemeyi tehdit etmeye başlayacak. Geleneksel şifreleme blokzincirin anahtarı olduğundan, 2030’larda önemli değişiklikler geçirecek ve kuantum şifrelemeyi uyarlayacak.

error: