Gelecekte medya sektörü, bir dizi önemli değişiklik ve trende tanık olacak. İsteğe bağlı video platformlarının yaygınlaşması, tüketicilerin içerik tercihlerinde büyük bir değişikliğe neden olacak. Aynı şekilde, dijitalleşme içerik üretiminden dağıtımına kadar her alanda etkili olacak ve yapay zeka ve analitik gibi teknolojiler, içerik keşfi ve kişiselleştirilmiş önerilerde önemli bir rol oynayacak. Geleneksel TV ve dijital içerik arasında bir denge sağlanacak ve her iki tür de önemini koruyacak. Reklamlar daha hedef odaklı ve kişiselleştirilmiş hale gelecek, bu da reklamcılıkta önemli bir değişikliği beraberinde getirecek. Piyasa düzenlemeleri daha ılımlı bir hale gelecek ve medya endüstrisinde konsolidasyon yaşanacak. Gelecekte medya sektörünün karşı karşıya kalacağı bu değişimler, medya şirketlerinin iş yapma şekillerini ve tüketici davranışlarını önemli ölçüde etkileyecek.

VoD ve Dijital Platformların Oyunu Değiştirmesi    

İsteğe bağlı videonun tüketici davranışını kökten değiştirmesiyle tüketiciler, her zaman, her yerde ve acil ihtiyaçlarına en uygun biçimde erişilebilen ilgili ve çekici TV ve video içeriğini giderek daha fazla talep edecek.

Dijitalleşmenin, İçerik Üretimi, Dağıtımı ve Öneri İşlevlerini Değiştirmesi           

IP tabanlı altyapılar, TV ve video dağıtımı için standart haline gelecek. Fiber altyapı ve 5G ağları ile medya teklifleri giderek daha esnekleşecek ve mobil kullanımından kaynaklanan dijital trafikteki büyük artışı destekleyecek. Bunun ötesinde, video üretim süreçlerinin dijitalleşme düzeyini güçlü bir şekilde artıracak. Yapay Zeka (AI) ve analitik, akıllı öneri işlevleriyle akıllı içerik keşfinin temel unsurları haline gelecek.

Geleneksel TV ve Doğrusal Olmayan İçerik Tekliflerinin Bir Araya Gelmesi          

Geleneksel ve isteğe bağlı içerik eşit derecede önemli olacak ve barış içinde bir arada bulunacak. İsteğe bağlı video yakında tüm nüfus gruplarında ana akım haline gelecek. Aynı zamanda, geleneksel TV önemli olmaya devam edecek. Özellikle spor ve önemli etkinlikler gibi canlı içerikler, geleneksel, doğrusal televizyonun önemini koruyacak.

Reklamların Daha Hedef Odaklı Olması       

TV ve video reklamcılığı yeni formatlara uyum sağlayacak ve giderek kişiselleştirilmiş reklamlara odaklanacak. Tüketici verilerinden yararlanmak, paydaşların reklamlarını ve içeriklerini hiper hedeflemelerine ve böylece müşteri deneyimini ve değerini en üst düzeye çıkarmalarına olanak sağlayacak. Kişisel verilerin korunması ile ilgili düzenlemeler de göz önünde bulundurulduğunda, reklam pazarlaması, tam otomatik bir süreç ile bireysel satış görüşmeleri arasında bir yerde olacak.

Piyasanın İş Birliği ve Yatay Entegrasyonla Şekillenmesi

Paydaşlar, içerik kalitesini ve dağıtım kabiliyetlerini güçlendirmek için stratejik birleşme, devralma ve ittifaklardan yararlanacak. Dahası, çok sayıda piyasa oyuncusu işlerini genişleterek değer zinciri boyunca değişecek. Yayıncılar sadece temel yetkinliklerine odaklanmakla kalmayacak, aynı zamanda değer zincirindeki diğer bazı pozisyonları da işgal edecek.

error: