Gelecekte sağlık trendleri, teknolojik ilerlemeler, demografik değişimler ve küresel etmenlerin etkisiyle, sağlık sektörünü yeni bir evreye taşıyacak gibi görünüyor. Gelecekte sağlık trendleri, tedavi odaklı yaklaşımların yerini önleyici sağlık hizmetlerine bırakacağını işaret ediyor. Bu değişimde, bireylerin kişiselleştirilmiş sağlık çözümleri ile günlük yaşamlarını daha etkili bir şekilde yönetebilmesi ve teknolojinin evde bakım hizmetlerine olan talebinin artması önemli bir rol oynayacak. Ayrıca, yapay zeka teknolojilerinin gelişimi, bağlantılı sağlık tesislerinin yaygınlaşması ve küresel iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri, sağlık sektörünün gelecekteki dinamiklerini belirleyecek önemli faktörler arasında yer alıyor. Ancak, bu olumlu gelişmelerin yanında kentsel obezitenin artması gibi sorunlar da sağlık hizmetlerini şekillendirecek ve bu bağlamda dengeli çözümler bulunması gerekecek. Geleceğin sağlık paradigmasında, bireylerin yaşamlarını daha sağlıklı bir şekilde sürdürebilmeleri için bu trendleri anlamak ve yönetmek büyük önem taşıyor.

Gelişen teknoloji ile tedavinin yerini önleyici sağlık hizmetlerinin alması   

2030 yılına gelindiğinde, sağlık hizmetleri, tedavi aramaktan ziyade hastalıkları önleme yetkisine sahip hastalara odaklanacak. Bireyler günlük yaşamlarına sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde kişiselleştirilmiş sağlık çözümleri alacak. Tüm bunlar veri ve algoritmalar tarafından etkinleştirilecek ve tamamen yeni bir şekilde düzenlenmiş bir sağlık sistemi içinde sağlanacak.

Teknolojinin evde bakım hizmetlerine olan talebi arttırması           

Akıllı telefonlar ve sensörler aracılığıyla daha iyi, daha ucuz, uzaktan tanılama ve izlemenin kullanılabilirliği, evde çok daha fazla bakım yapılmasını sağlayacak. Bu durum evde bakım hizmetlerine olan talebi arttıracak.

Bağlantılı sağlık tesislerinin yaygınlaşması    

Yeni nesil tesislerin hepsi birbirine bağlı bir toplum sağlığı ekosisteminin parçası olacak. Tesisler, küresel olarak 5G ağları tarafından etkinleştirildiğinde, akıllı bir bağlantıya sahip olabilecek her şeyi yapacak. Nesnelerin interneti dönüşümü geliştikçe birçok temel unsur entegre edilecek ve birlikte çalışabilir hale gelecek.

Yapay zeka teknolojilerinin gelişmesi

Fiziksel ve sanal eğilimler dijital dağıtım ve erken önleme ile uyumlu hale geldikçe, 2030 yılına kadar hastanelerde son 30 yılda meydana gelenden daha fazla değişiklik olacak. Kendi kendine öğrenen yapay zeka sistemleri geliştikçe, yapılandırılmamış verilerle başa çıkma yeteneği tanıda önemli gelişmeler sağlayacak. Yapay zeka birçok klinik karara dahil edilecek ve bu nedenle hasta ve hastane verilerinin birbirine bağlanması gerekli olacak.

Küresel iklim değişikliğinin sağlık sorunlarını tetiklemesi     

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin artan etkisi virüs kaynaklı hastalıkların yayılması ve kötü hava kalitesinin büyük bir halk sağlığı tehdidi olarak birleşmesiyle giderek artan sayıda virüsün erişimi kuzeye doğru genişleyecek ve daha fazla hastalık, hatta salgın hastalık riskini artıracak. Bu nedenle tüm bölgelerde halk sağlığı etkilenecek. Kentsel nüfusun artan yoğunluğu nedeniyle, şehirlerde büyük salgınların görülme sıklığını artacak.

Yaşlı bakımı hizmetlerinin artması     

Nüfusun yaşlanması ile yaşlı bakım hizmetleri ile ilgili sektörler gelişecek. Bu sektörlerin gelişmesi beraberinde yeni riskleri de getireceğinden, bu riskleri içeren yeni ürün ve hizmetler ortaya çıkacak. Ancak bu grup için ortaya çıkabilecek ürünler için yüksek risk ve düşük prim dengesinin oluşturulması önemli olacak.

Kentsel obezitenin artması    

Dünya nüfusunda aşırı kilolu veya obez nüfus oranı 2030 yılına kadar %50’ye yükselecek. 2030 yılına kadar obezite nedeniyle sağlık harcamaları artacak.

error: