Gıda endüstrisi, önümüzdeki on yıl boyunca büyük değişimler ve dönüşümler yaşayacak. Veriye dayalı beslenme, gıda şirketlerinin görev tanımlarının değişmesi, fonksiyonel gıdalara olan talebin artması ve tarımın evrimi gibi önemli trendler, sektörün geleceğini şekillendirecek. Bu değişimlerin yanı sıra gıda arzının bilim ve teknoloji ile daha fazla entegre olması, gıda israfının artması ve bireysel tüketimdeki artış gibi faktörler de sektörde belirleyici bir rol oynayacak. Gelin, bu dinamik dönüşüm sürecini yakından inceleyelim ve gıda endüstrisinin geleceğine dair önemli ipuçlarına birlikte göz atalım.

Veriye Dayalı Beslenmenin Artması    

Önümüzdeki 10 yıl içinde tüketiciler, giyilebilir teknolojiler ve gelişen test kitleri ile vücutlarını bir bütün yapan şeyin ne olduğunu öğrenmek için kolay erişilebilir ve uygun fiyatlı özelleştirilmiş biyolojik testleri, veri toplama ve analizleri kullanabilecek. Sonuçlar, tüketicilerin beyin ve duygusal sağlık da dahil olmak üzere sağlıklarının her yönünü nasıl ele alacaklarını daha iyi anlamalarına yardımcı olacak. Tüketici gizliliğine saygı gösterirken, yiyecek, içecek ve yemek servisi şirketleri kişiselleştirilmiş tarifler, özel diyet planları ve bireyselleştirilmiş ürünler geliştirme fırsatlarına sahip olacak.

Gıda Şirketlerinin Görev Tanımlarının Değişmesi        

Yiyecek ve içecek markaları, tüketicilere verilerini anlamalarına ve satın alımları kolaylaştırmalarına yardımcı olma fırsatını tanıyacak. Bu durum gıda sektöründe daha fazla yeniliğe yol açacak. Buna ek olarak, yoğun tüketiciler, en uygun beslenmelerini zahmetsizce elde etmelerine yardımcı olmak için kişiselleştirilmiş yemek setleri, besleyici içecekler, takviyeler ve diğer verimli ürünler ararken verilerini paylaşmayı tercih edecek.

Fonksiyonel Gıdalara Olan Talebin Artması     

Tüketiciler kişisel sağlık yönetiminde diyet ve egzersizin yanı sıra her geçen gün daha da fazla zihinsel sağlığı da düşünüyor olacak. Bu bütünsel sağlık ve zindelik yaklaşımı, tüketicilere ruh halini iyileştirebilecek ve beyin sağlığını artırabilecek ürünler aramaya ilham verecek.

Gıda Arzına Bilim ve Teknolojinin Daha Fazla Entegre Olması

Bilimsel araştırmalar ve teknolojik yenilikler, su güvenliği alanlarında temel bileşenlerin yetiştirilmesinin yollarını belirleyecek ve bitkileri aşırı hava koşullarına karşı daha dirençli hale getirecek. 2030 Yılına kadar daha fazla yiyecek, içecek ve yiyecek hizmeti şirketi tedarik zincirine sürdürülebilir ve güvenilir yenilikçi yaklaşımlar uygulayacak.

Tarımın Evrim Geçirmesi         

2030 Yılına gelindiğinde, dikey çiftlikler, kapalı hidroponik sistemler, robotik hasat edilmiş çiftlikler ve diğer yüksek teknolojili tarımsal yenilikler taze yerel meyve, sebze, tahıl ve bitki tedariğini artıracak. Premium market perakendecileri, tüketicilere yeni toplanmış tazelik sunmak için markalı kapalı çiftlikler açacak. Gıda, içecek ve yiyecek hizmetleri şirketleri ve perakendecileri, bu yeni tarımsal modellerin sunduğu sinerjiyi görecek ve bunları tedarik zincirlerine dahil edecek.

Yiyecek İsrafının Artması         

Gıda alanında bugün yenilenebilenin 1,5 katı olan tüketim 2030 yılına gelindiğinde 3 katına çıkacak.

Bireysel Tüketim ve Beslenmenin Artması     

Günümüz çalışma koşulları ve atlatılan pandemi süreci dikkate alındığında insanlar gerek zaman gerekse hijyen koşulları sebebiyle daha fazla bireysel tüketime yönelecek. Bununla birlikte bilgiye erişimin yaygınlaşması insanların daha fazla evde yemek yapma ve bu şekilde sosyalleşme eğilimlerinin artmasına sebep olacak.

error: