Finansal Senaryo Analizi

STRATEJİ360 Finansal Rasyo Senaryo Analizi

Finansal rasyo analizi, işletmeler için hayati öneme sahiptir. Bu analiz, işletmenin finansal sağlığını değerlendirerek likidite, karlılık, borç yapısı gibi temel unsurlarda ne kadar sağlam olduğunu belirler. Yatırımcılar, kredi verenler ve yöneticiler, işletmenin performansını anlamak ve gelecekteki potansiyelini değerlendirmek için finansal oranları kullanır. Aynı zamanda zaman içindeki değişimleri gözlemleyerek işletmenin performansını izlemeyi ve rekabet analizi yapmayı sağlar. Bu analiz, dış kaynakların sağlanması ve işletmenin rekabet avantajlarını değerlendirmede önemli bir referans noktası oluşturur. Tüm bunlarla birlikte, bu analiz, işletmelerin sağlam temellere dayalı stratejik kararlar almasına rehberlik eder.

Bu oranlar arasında likidite oranları, işletmenin kısa vadeli borçlarını ödeyebilme kabiliyetini ölçer. Örneğin, cari oran, işletmenin kısa vadeli varlıklarının kısa vadeli borçlarını karşılama yeteneğini gösterirken, asit test oranı daha likit varlıklarla kısa vadeli borçların karşılanma durumunu analiz eder.

Karlılık oranları, işletmenin karlılığını ölçer. Brüt karlılık oranı, işletmenin satış gelirleri ile maliyetleri arasındaki ilişkiyi gösterirken, net karlılık oranı işletmenin tüm giderleri düşüldükten sonra ne kadar kar elde ettiğini belirtir.

Borçluluk oranları, işletmenin borç yapılanmasını inceler. Öz kaynak oranı, işletmenin kendi öz kaynaklarıyla borçlarını finanse etme oranını gösterirken, borçluluk oranı ise toplam borçların öz kaynaklara oranını hesaplar.

Bu analizler, işletmenin mali sağlığını anlamak ve gelecekteki performansını tahmin etmek için kritik öneme sahiptir. Finansal oranlar, işletmenin güçlü ve zayıf yönlerini belirlemede, karar verme süreçlerinde ve stratejik planlamada yönlendirici olur.

STRATEJİ360'ta Finansal Rasyo Senaryo Analizi sektör dinamikleri göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Merkez Bankası verileri ışığında hazırlanan analiz uygulamasında işletmelerin sonuçları 10 yıllık sektör ortalamaları ile kıyaslanarak yorumlanmaktadır. Bu sayede işletme finansal anlamda sektör ile kendisini kıyaslama imkanı bulur.

Uygulamada tüm bilanço ve mali raporların verileri istenmez. Sadece oranların hesaplanabilmesi için gerekli olan veri girilir. Girilen veri güncellenerek farklı senaryoların değerlendirmesi yapılabilir.

STRATEJİ360 finansal rasyo senaryo analizi ile işletmenizin finansal sağlığını kolayca raporlayabilirken, çıkan yorumlarla finansal okuryazarlığınızı artırabilirsiniz.

error: