girisim-analizi

STRATEJİ360 Girişim Analiz Paketi

logo-girisim-merkezi

Girişimler için yapılan çeşitli analizler, stratejik karar alma süreçlerinde önemli birer rehberdir. PEST analizi, politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik faktörleri göz önünde bulundurarak dış çevrenin analizini sunar. Bu faktörler girişimlerin faaliyet gösterdiği pazarları, yönetmelikleri ve tüketici davranışlarını anlamada kritik bir rol oynar.

Rekabet analizi, girişimlerin rakiplerini değerlendirir ve rakiplerinin güçlü ve zayıf yanlarını tespit ederek rekabet avantajı kazanmalarına yardımcı olur. İşletme analizi, içsel dinamikleri değerlendirir ve işletmenin varlık, yetenek ve finansal durumunu belirler. Bu analizler, girişimlerin kendi pozisyonlarını ve dış çevrelerini daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

SWOT analizi ise girişimlerin içsel güçlü yönlerini, zayıf yanlarını, dışsal fırsatlarını ve tehditlerini belirler. Bu analiz, girişimlerin kendi yeteneklerini ve dış çevrelerindeki değişimleri anlayarak stratejik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda, girişimlerin rekabetçi stratejiler oluşturmasına ve daha bilinçli kararlar almasına olanak tanır. Stratejik planlama süreçlerinde bu analizlerin entegre edilmesi, girişimlerin uzun vadeli büyüme ve sürdürülebilir başarısı için önemli bir adımdır.

STRATEJİ360’ta Girişim Analiz Paketi, girişimlerin genel çevrelerini değerlendirebildikleri PEST Analizi'ni, yakın çevrelerini değerlendirebildikleri Rekabet Analizi'ni ve faaliyetlerini değerlendirebildikleri Girişim Analizi’ni içeren bir paket olarak sunulmaktadır. Paket içerisinde yer alan Girişim Analizi, Girişim Merkezi’nin 25 yıllık deneyimi ile geliştirmiş olduğu İşletme Analizi metodolojisinin girişimler için uyarlanmış olan bir versiyonu olarak sunulmaktadır. Gerçekleştirilen analizlere ek olarak girişimlere bu analizlerden elde edilen bilgiler ışığında hazırlanmış olan SWOT raporlarını platformdan anında üretebilmektedir.

Girişim analizi, sadece işletmenin mevcut durumunu özetlemekle kalmaz, aynı zamanda işletmeye büyüme odaklı stratejik öneriler sunar. Bu öneriler, strateji, örgütsel yapılanma, pazarlama, üretim, operasyon, insan kaynakları, finansal yönetim ve ihracat yönetimi gibi alanlarda işletmenin hedeflerine ulaşması için farklı büyüme senaryolarını göz önünde bulundurarak yol gösterir.

İşletmelerin farklı sektörlerde faaliyet göstermesi, ihracat potansiyelinin olup olmaması, sahip olunan varlık ve yeteneklerde farklılık gösterebilmesi ihtimali göz önünde bulundurularak firma bilgilerinin girildiği aşamada seçilen sektör bilgisine göre soru setleri de farklılık göstermektedir.

Analiz sonrasında girişimler, genel ve yakın çevrelerinde karşılaşabilecekleri fırsat ve tehditleri içeren özet bilgilerin yanı sıra, mevcut durumlarını ve bu mevcut durumda girişimlerin gelişimine yol gösterecek büyüme senaryolarının yer aldığı önerileri veren detaylı bir rapor alır.

error: