STRATEJİ360 - Stratejik Öncelik Analizi

STRATEJİ360 Stratejik Öncelik Analizi​

Stratejik Öncelik Analizi, bir organizasyonun dış çevresindeki fırsatlar ve tehditleri, güçlü ve zayıf yönleriyle ilişkilendirerek stratejik planlama sürecinde kullanılan bir araçtır.

SWOT Analizi, organizasyonların dış çevredeki fırsatları ve tehditleri belirlemelerine yardımcı olurken, içsel güçlü ve zayıf yönleri değerlendirir. Ardından, Stratejik Öncelik Analizi ile, işletmenin hangi güçlü yönleriyle hangi fırsatları değerlendirerek rekabet üstünlüğü elde edebileceğini, hangi güçlü yönleriyle hangi tehditleri savuşturabileceğini, hangi fırsatı hangi zayıf yönü kapatmak için kullanabileceğini ve hangi faaliyetleri dönüştürmesi gerektiğini belirlemek mümkün olur.

STRATEJİ360'da Stratejik Öncelik Analizi, diğer analizlerin sonuçlarından yola çıkarak size sunulan strateji önerilerinin önemlilik ve aciliyet durumlarını değerlendirerek stratejik önceliklerinizi belirlemenize yardımcı olur.

error: